Медико-дентален център Веримед
            Качеството е здраве!


Д-р Петър Боев Веримед Petar Boev verimed   

Д-р Петър Боев

- магистър по дентална медицина
лекар по обща дентална медицина;
Клинична насоченост: протетична дентална медицина
Д-р Тодор Тодоров Веримед Todor Todorov verimed   

Д-р Тодор Тодоров

- магистър по дентална медицина
лекар по обща дентална медицина;
Клинична насоченост: оротодонтия
Д-р Вергиния  Начкова Веримед Verginia Nachkova verimed   

Д-р Вергиния Начкова

– магистър по дентална медицина;
Специализира детска дентална медицина
във ФДМ на Медицински университет - Пловдив
Цанислав Василев Веримед Canislav Vasilev verimed   

Цанислав Василев

- стажант лекар по дентална медицина
Д-р Иван Начков Веримед Ivan nachkov verimed   

Д-р Иван Начков

- магистър по медицина, дентална медицина и здравен мениджмънт.
Специалист лицево-челюстен хирург;
Втора специализация: пародонтология и заболявания на оралната лигавица;
Ординатор в отделение по лицево-челюстна хирургия на МБАЛ „Св.Пантелеймон“, гр.Пловдив;
Асистент във ФДМ на Медицински университет - Пловдив
М.с. Искра Петрова Веримед Iskra petrova verimed   

М.с. Искра Петрова

- старша медицинска сестра
Евгения Шуманска-Кънчева Веримед Evgenia Shumanska Kancheva verimed   

Евгения Шуманска-Кънчева

- медицински секретар